Szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej z nowych środków przymusu bezpośredniego

W Podlaskim Oddziale SG zakończyły się szkolenia z wykorzystywania nowych środków przymusu bezpośredniego – plecakowych miotaczy gazu i tarcz ochronnych.
Nowe środki przymusu bezpośredniego to odpowiedź na kryzys migracyjny. Pod koniec ubiegłego roku Podlaski Oddział Straży Granicznej otrzymał tarcze ochronne i plecakowe miotacze gazu, które trafiły do placówek SG na granicy polsko-białoruskiej. Sprzęt ma zapewnić bezpieczeństwo funkcjonariuszom Straży Granicznej w trakcie wykonywania czynności służbowych na granicy państwa.

Z technik posługiwania się tarczami i plecakowymi miotaczami gazu zostało przeszkolonych ponad 250 funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Szkolenia prowadzili funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Powered by WPeMatico