• Kredyty konsolidacyjne
    • Kredyty konsolidacyjne
    • ,
    • Kredyty konsolidacyjne

    • Czy wiesz, że: Konsolidacja długu to połączenie dwóch lub więcej uprzednio zaciągniętych pożyczek (kredytów) w jedną, przy jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej i innych warunków pożyczki, zazwyczaj z równoczesnym wydłużeniem okresu spłaty. Głównym motywem stosowania konsolidacji długu jest zmniejszenie kosztów jego obsługi.