Moje NBP – Spot Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa. Odpowiada za politykę pieniężną i stabilność cen. Funkcje NBP określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o Narodowym Banku Polskim oraz ustawa Prawo bankowe. W…