Złoto – metal cenny i niewiarygodnie pożyteczny

Przez tysiące lat złoto było miernikiem wartości; podstawą każdej waluty. Obecnie złoto jest szczególnym składnikiem rezerw dewizowych banków centralnych. Podstawową jednostką rozliczeniową w międzybankowym i międzynarodowym obrocie złotem są sztaby…

Pieniądz polskich Wazów

Bohaterami spotkania są monety bite w czasach, gdy na polskim tronie zasiadali królowie z dynastii Wazów. To okres brzemienny w skutki dla Rzeczypospolitej i niewątpliwie najciekawszy w historii polskiego pieniądza.…