„Lustereczko, powiedz przecie…”

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z policjantami Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariuszami IV Referatu Prewencji w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zlikwidowali kolejną…

Pierwsze kroki w Straży Granicznej

Służba w Straży Granicznej to przede wszystkim stabilne zatrudnienie, dobra płaca i możliwość zdobywania nowych kwalifikacji. Funkcjonariusz Straży Granicznej na najniższym stanowisku służbowym w służbie stałej do 26 roku życia…