Zgłoszenie umowy o dzieło [RUD]

Tutorial - jak zgłosić umowę o dzieło. Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło? Ciebie, jeśli jesteś płatnikiem składek lub osobą fizyczną i zlecasz wykonanie dzieła (zawierasz…