#TarczaPrawna – Co tarcza zmieni w pierwszej kolejności?

Nadmiernie rozbudowany system prawny👩‍⚖️ negatywnie wpływa na konkurencyjność polskiej gospodarki. 🛡Tarcza prawna ograniczy zbędne i nadmierne obciążenia regulacyjne.
Więcej nt. projektu: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/tarcza-prawna