Transmisja z jawnego otwarcia 1 marca 2021 r. o g. 13.00

Postępowanie na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Ministerstwa Finansów na lata 2021-2023 – umowa ramowa.
Nr postępowania C/762/20/BAD/B/192-3/342