Transmisja z jawnego otwarcia ofert 05.02.2021 r. g. 13.00

Postępowanie na Usługi dostępu do systemu kafeteryjnego dla pracowników Ministerstwa Finansów – dostęp przez platformę cyfrową (C/757/20/BDG/B/153-1)