Transmisja z jawnego otwarcia ofert 21.12.2020 g. 13.30

Postępowanie na U"trzymanie i rozwój Centralnego Systemu Monitorowania (CSM)” – numer postępowania BL2.2611.28.2020