Ulga dla klasy średniej – składać rezygnację czy nie składać?

Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał przychody:
✅ z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) lub
✅ z działalności gospodarczej, podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne
w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Dowiedz się więcej o #UlgaDlaKlasyŚredniej ➡️ https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/przewodnik-dla-pracodawcy-preferencje-dla-klasy-sredniej-polski-lad/

Powered by WPeMatico