Uroczystość z okazji wręczenia nagród za rozwiązania w zakresie pomocy społecznej 2022

#PomocSpołeczna