Utworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych powstałych w związku z epidemią COVID-19.

Utworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych powstałych w związku z epidemią COVID-19.

Wyniki kontroli przeprowadzonej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.