Wiceminister Jan Sarnowski o wsparciu ekspansji i rozwoju firm w #PolskiŁad

Nowoczesny system podatkowy musi promować inwestycje i minimalizować formalności w rozliczaniu podatków.
Dlatego już w przyszłym roku, obok pakietu ulg na innowacje, zostaną wprowadzone ulgi nakierowane na ekspansję biznesu i rozwój firm.
Elementami tego pakietu będą ulgi na IPO i na inwestycje w giełdowych debiutantów, a także ulga dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital. Wdrożone zostaną również ulga na ekspansję na nowe rynki oraz ulga konsolidacyjna. Zmienią się również zasady zastosowania estońskiego CIT.
Wiceminister Jan Sarnowski opowiada o proponowanych ulgach.

Powered by WPeMatico