Wicepremier Jarosław Gowin spotkał się ambasadorami państw Grupy Wyszehradzkiej

Wicepremier Jarosław Gowin spotkał się 12 lutego 2020 r. z ambasadorami krajów Grupy Wyszehradzkiej, w której sprawujemy prezydencję. Naszymi priorytetami w czasie prezydencji są: ⚙️reindustrializacja Europy, 💪autonomia strategiczna UE oraz 🦾rozwój nowoczesnych technologii.
💬Grupa Wyszehradzka stanowi wspólny i silny głos Europy środkowo-wschodniej na forum Unii Europejskiej. Ponadto, pomimo niezwykle trudnych okoliczności w ubiegłym roku, kraje Grupy Wyszehradzkiej radzą sobie dobrze w porównaniu z innymi państwami europejskimi. Dotychczasowe działania polskiego rządu uratowały miliony miejsc pracy, a teraz trwa wytężona praca nad Krajowym Planem Odbudowy – mówi szef MRPiT.