Wideoinstruktaż #EUREKAdajeRadę, cz. 2. Wyszukiwanie po frazie

System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA to kompleksowy zbiór informacji podatkowych i celnych, wytworzonych lub wykorzystywanych przez jednostki resortu finansów. Można tu znaleźć m.in. interpretacje indywidualne i ogólne, wiążące informacje, objaśnienia podatkowe, pisma i materiały informacyjne, odpowiedzi na interpelacje, odpowiedzi na zapytania mediów oraz wybrane orzeczenia sądów.
W drugim odcinku wideoinstruktażu zobaczycie, jak skorzystać z podstawowej metody docierania do informacji, czyli wyszukiwania po frazie.
#EUREKAdajeRadę
Więcej informacji: https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarki/eureka/