Wstrzymane transporty odpadów

SUBSKRYBUJ: https://tiny.pl/r5f7c
Usterki techniczne, braki w wymaganym oznakowaniu oraz wyposażeniu pojazdów i nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku – to najpoważniejsze uchybienia stwierdzone w przewozie eternitu i odpadów budowlanych zmieszanych ze zużytymi świetlówkami. Ciężarówki przewożące odpady niebezpieczne skontrolowali inspektorzy zachodniopomorskiej i dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. https://tiny.pl/rb9s1

Powered by WPeMatico