Wyniki XIX Konkursu na najlepszą pracę pisemną (edycja 2020 r.)

Narodowy Bank Polski przedstawia laureatów Konkursu na najlepszą pracę pisemną. W XIX edycji Konkursu rozgrywanego w 2020 roku brali udział uczniowie z całej Polski. Spośród 235 nadesłanych prac Kapituła Konkursu wybrała dwanaście, których autorzy najlepiej opisali „Wpływ edukacji ekonomicznej na stabilność systemu finansowego” (kategoria: szkoły podstawowe) oraz „Rolę banków centralnych w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych” (kategoria: szkoły ponadpodstawowe).