Wypowiedź prezesa NIK Mariana Banasia o programie antykorupcyjnym

#korupcja #kontrola #NIK
W opinii Najwyższej Izby Kontroli Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji (2018-2020) uzyskał słabe efekty. Większości założeń nie udało się zrealizować.

W jakim celu powołano program?

👉🏻 RPPK został utworzony w celu wzmocnienia walki z korupcją i zapewnienia przejrzystości oraz odpowiedzialności w działaniach publicznych. Miał być podstawowym narzędziem umożliwiającym prowadzenie przez rząd skutecznej polityki antykorupcyjnej.

W trakcie kontroli ustalono, że:
– program wdrażany był z wielomiesięcznym opóźnieniem,
– nie uchwalono ustawy o jawności życia publicznego,
– nie wdrożono modelu dotyczącego oświadczeń majątkowych (nie przyjęto ustawy Prawo antykorupcyjne),
– nie wdrożono nowych rozwiązań w zakresie sankcjonowania przestrzegania przez organy władzy publicznej przepisów dotyczących lobbingu,
– projekt przepisów dotyczących form kontroli finansów partii politycznych i kampanii wyborczych został przekazany Koordynatorowi już po zakończeniu realizacji programu.

‼️ W raporcie Transparency International 2020, Polska zajęła 45 miejsce na świecie (ze 180 w rankingu) otrzymując 56/100 punktów. Przy czym 0 punktów to kraj wysoce skorumpowany, a 100 punktów to kraj o znikomej skali korupcji. Niestety z roku na rok postrzeganie naszego kraju ze względu na ryzyko korupcji pogarsza się.

Czy rządowy program antykorupcyjny okazał się kompletną porażką? Czy są działania, które udało się pomyślnie zrealizować?

Więcej informacji w pełnej wersji raportu:
👉🏻 https://lnkd.in/dwf_kxKP