Wystąpienie Prezesa NBP podczas V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

25 marca 2021 r. w formule online odbył się V Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Prezes NBP prof. Adam Glapiński zabrał głos jako przedstawiciel patronów honorowych.
"Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Jednym z filarów tych działań jest edukacja finansowa, która jest również podstawą silnej gospodarki i bezpiecznego systemu finansowego. […] Edukacja ekonomiczna jest potrzebna szczególnie teraz, by rozumieć procesy zachodzące w gospodarce, na przykład pod wpływem tak nieoczekiwanych zdarzeń jak obecna pandemia" – powiedział profesor Glapiński podczas Kongresu.