Wystąpienie prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP, z okazji Gali Finałowej konkursu Economicus 2020

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, podczas wystąpienia na Gali Finałowej konkursu Economicus 2020 podkreślił rolę autorów i tłumaczy książek branżowych w popularyzacji wiedzy ekonomicznej.
Prof. Adam Glapiński był członkiem kapituły, która wybierała najlepsze książki ekonomiczne, jakie pojawiły się w 2020 r. na polskim rynku wydawniczym. (26.02.2021 r.)