Zakład Ubezpieczeń Społecznych konferencja 19.03.2021 DE

Seminarium podsumowujące realizację projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów
ds. zarządzania rehabilitacją – jako elementu systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”