Zapowiedź Gali Finałowej konkursu „Moja Wizja Zero”

Więcej informacji na:
https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/