Zatrzymanie organizatora nielegalnego przekraczania granicy